Menu

Dodanie, montáž a výmena vodomerov

Nachádzate sa tu

vymena vodomerov . výmena vodomerov

V zmysle vyhlášky č. 161/2019 je povinná výmena bytových vodomerov ako určených meradiel pretečeného množstva vody každých 5 rokov pre teplú úžitkovú vodu (TÚV) aj studenú vodu (SV).

Vykonávať demontáž starých a montáž nových vodomerov môže iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

Od roku 1991 sme vymenili viac ako milión vodomerov

Parametre vodomerov

 • podľa dĺžky 60 mm, 80 mm, 110mm, 130mm, atď.,
 • podľa výrobcu Zenner, Ista, Enbra, Techem, atď.,
 • podľa funkcie antimagnetické, rádiové, atď.,
 • podľa triedy presnosti A, B, C, D,
 • podľa princípu činnosti mechanické, ultrazvukové, elektromagnetické,

Montáži vodomerov sa venujeme už od roku 1991, naše pôsobenie je zamerané na všetky typy vodomerov od malých bytových vodomerov na teplu a studenú vodu, domových vodomerov SV, po objektové a priemyselné vodomery.

Ponúkame výmenu a montáž vodomerovVýmena vodomerov Bratislava

Nami ponúkané služby v oblasti výmeny a montáže vodomerov sú komplexné, a zahŕňajú dodanie a montáž vodomerov od popredných výrobcov, zaplombovanie a vyhotovenie montážneho protokolu, a v prípade nutnosti aj úpravu rozvodov vody v bytoch.

Výmena vodomerov sa uskutočňuje v dvoch kolách, aby boli uspokojený všetci užívatelia bytov a nebytových priestorov, ktorí nemohli v predchádzajúcom kole sprístupniť svoj byt alebo objekt. V prípade, že nebude sprístupnený byt alebo nebytový priestor pre výmenu vodomeru v oboch kolách, zvyknú sa spoplatniť náklady na výmenu vodomeru v réžii majiteľa bytu. Vodomer, ktorému skončila platnosť overenia je neplatný a nemožno podľa neho fakturovať spotrebu vody v byte.

Pri výmene vodomeru je štandardne počítané so skutočnosťou, že existujúci vodomer je inštalovaný predpísaným spôsobom na vhodné skrutkové spoje, a v dostatočne veľkom a prístupnom priestore, v ktorom bude umožnená manipulácia s bežným inštalatérskym náradím.

Čo zahŕňa výmena vodomerov

 • dohodnutie termínu výmeny vodomerov s kontaktnou osobou
 • vyvesenie oznámenia o výmene vodomerov na určené miesta
 • demontáž súčastného vodomeru
 • montáž nového vodomeru, aj s dodaním nových tesnení
 • zaplombovanie vodomeru
 • zapísanie potrebných údajov o výmene vodomerov do montážneho protokolu – typ vodomeru, výrobné číslo a stav, pre nový aj demontovaný vodomer
 • preverenie funkcie namontovaného vodomeru + tlaková skúška
 • montážny protokol o výmene vodomerov sa potvrdí užívateľom bytu
 • po ukončení diela sú odovzdané originálne montážne protokoly o vykonanej výmene vodomerov objednávateľovi

Cena výmeny vodomerov

Cenník výmeny vodomerov je určovaný podľa parametrov, ktoré sú potrebné  pre ich výmenu, napríklad repasovaný vodomer, nový vodomer, antimagnetické vodomery a vodomery s rádiovým odpočtom.

Nami ponúkane bytové vodomery

 1. Dodanie repasovaného vodomeru /výmenným spôsobom/

 2. Dodanie nového vodomeru normal

 3. Dodanie nového vodomeru AM super (AM = antimagnet)

 4. Dodanie nového vodomeru AM normal

 5. Dodanie nového vodomeru AM + AV (AV = antivandal)

 6. Dodanie nového vodomeru + rádia
   

Repasované vodomery

Ponúkame Vám dodanie a montáž repasovaných bytových vodomerov TÚV a SV. Repasované vodomery sú vodomery overené v štátnej skúšobni, dodávane s nulovým stavom, so zaplombovaním a s overovacou značkou štátnej metrológie. Výmena vodomerov za repasované vodomery  sa využíva častejšie z dôvodu výhodnejšej ceny.

Častým javom užívateľov je snaha ušetriť na spotrebe nečestným spôsobom. Užívatelia sa snažia ovplyvniť vodomery vo svoj prospech, k tomu väčšinou používajú silné magnety. Neuvedomujú si, že táto úspora nie je v neprospech dodávateľa ale v neprospech ich susedov, ktorí musia tieto rozdiely zaplatiť aj za nich.

Rádiové vodomery

Zaznamenajú priebeh spotrieb v jednotlivých mesiacoch a upozornia na podivné spotreby a priložené magnety

Antimagnetické vodomery (AM)

Schopnosť vodomeru odolať snahe o zastavenie priloženým magnetom. Základným spôsobom antimagnetickej ochrany je použitie štvorpólového magnetu v magnetickej spojke turbínky a počítadla.

 


Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk