Menu

Dodanie, montáž a výmena radiátorov

Nachádzate sa tu

Výmena radiátorov Bratislava

Najbežnejším spôsobom vykurovania v obytných aj neobytných priestoroch je vykurovanie pomocou vykurovacieho telesa – radiátora.

Pôvodné článkové radiátory boli v čase výstavby dimenzované na tepelné straty. Tieto článkové radiátory sa vyznačujú svojím veľkým objemom vykurovacieho média, ktorý je až trikrát väčší ako u moderných doskových radiátorov. Tento objem má veľkú tepelnú zotrvačnosť a vďaka nej veľmi pomaly reaguje na potrebné zmeny. Preto je nutné častejšie a zbytočne vetrať a tým zvyšovať únik tepla, preto je vhodné uvažovať o výmene starých radiátorov za nové.

Ponúkame Vám dodanie a montáž nového radiátora, osadenie kvalitných termostatických ventilov a termostatických hlavíc pre reguláciu tepla vo vykurovaných objektoch.

Doskové radiátory

Doskové radiátory dokážu svojou konštrukciou ďaleko lepšie rozložiť priebeh teploty od podlahy smerom k stropu. Rozloženie teplôt umožňuje zníženie hodnoty, na ktorú danú miestnosť vykurujeme. Získame tak vyššiu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe tepelnej energie. Rovnomerné rozloženie navyše znižuje možnosť vzniku kondenzácie na obvodových stenách miestnosti, a tým sa minimalizuje vznik plesní.

Výber nového radiátoraMontáž a výmena radiatorov

Výber vhodného nového radiátora je veľmi jednoduchý. Potrebujeme poznať rozmery a následne počet rebier radiátora, ktorý bude vymenený.

Doskové radiátory v prevedení RADIK KLASIK  sú upravené pre rýchlu náhradu článkových liatinových alebo oceľových radiátorov. RADIK sú oceľové doskové vykurovacie telesá s prirodzeným prúdením vzduchu okolo ich prestupnej plochy. Sú vyrábané v jednoduchom, zdvojenom alebo trojdoskovom prevedení. Základnú prestupnú plochu tvorí tvarovaná doska s horizontálne a vertikálne usporiadanými kanálikmi.

Model RADIK KLASIK umožňuje ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou je určené pre vykurovacie sústavy s núteným obehom alebo samotiažným obehom. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, vykurovacie telesá nad 1.800 mm majú navarených šesť príchytiek.

Technické parametre radiátorov RADIK KLASIK
Výška H (mm) 200, 300, 400, 500, 600, 900
Dĺžka L (mm) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Pripojovacia rozteč (h) (mm) h = H - 54mm
Pripojovací závit 4 x G ½  vnútorný
Najvyšší prípustný tlak 1,0 MPa
Najvyššia prípustná teplota 110 °C
Pripojenie radiátora ľavé alebo pravé bočné 

 

Výmena radiátorov

  • Prvým krokom pri výmene radiátorov je vypustenie vykurovacieho média.
  • Následne sa demontuje starý článkový radiátor.
  • Tieto radiátory boli na stene pripevnené na oceľových závesoch, ktoré je nutné odstrániť.
  • Nasleduje prichytenie nového radiátora k stene a jeho inštalácia.
  • Montáž nového radiátora spočíva v umiestnení nosných prvkov radiátora a následne jeho opätovné pripojenie k vykurovaciemu systému prostredníctvom pôvodných rozvodov.
  • Na záver napustíme vykurovací systém médiom a odvzdušníme nový radiátor.

Termostatická hlavicaTermostatická hlavica Honeywell thera 4

Termostatické hlavice automaticky udržiavajú zvolenú teplotu vzduchu v miestnosti.

Ak sa teplota vzduchu zvýši, snímací element vo vnútri termostatickej hlavice sa rozpína a prívod vody do radiátora sa priškrtí.

Ak teplota vzduchu klesne, snímací element sa stlačí a následne otvorí termostatický ventil.

Termostatický ventil

Montujeme ho medzi radiátor a potrubie, ktorým je do radiátora privádzaná ohriata teplá voda. Použitím termostatických ventilov vo vykurovacích sústavách sa teplota miestností individuálne reguluje, a tým sa dosahuje úspora energie. Ventil prepúšťa len také množstvo vody do radiátora, aké je nevyhnutné na udržanie teploty nastavenej na termostatickej hlavici.

 


Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk