Menu

Demontáž a likvidácia azbestu

Nachádzate sa tu

Demontáž azbestu Bratislava

Venujeme sa demontáži a likvidácií azbestu podľa platných právnych predpisov. Ponúkame Vám profesionálne služby odstraňovania zdraviu nebezpečného azbestu a jeho ekologickú likvidá​ciu.

Azbest bol vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti, nehorľavosti, pevnosti a ohybnosti bežnou súčasťou mnohých stavebných materiálov, svoje uplatnenie mal aj pri výrobe kanalizačných potrubí. V súčasnosti sa stavebné materiály obsahujúce azbest zaraďujú medzi nebezpečný odpad a vyžadujú si odbornú demontáž.

Od ÚVZ SR máme povolenie pre demontáž, manipuláciu a likvidáciu azbestového materiálu

Škodlivosť azbestu

Azbest bol klasifikovaný ako nebezpečný karcinogén. Nebezpečenstvo azbestu spočíva vo voľne poletujúcich vláknach. Vlákna azbestu sa uvoľňujú do vzduchu v priebehu prirodzeného zvetrávania potrubí alebo pri neodbornej manipulácii (praskanie, lámanie, rezanie).

Dlhodobé vystavenie ľudského organizmu účinkom narušeného azbestu, ktorého vlákna sa postupne uvoľňujú a dostávajú do ovzdušia, hrozí pri ich vdýchnutí vznik nepríjemných chorôb. Jemné azbestové častice sa vďaka svojím mikroskopickým rozmerom veľmi ľahko dostanú do pľúc a môžu zvýšiť riziko rakoviny pľúc alebo spôsobiť trvalé poškodenie pľúc.

S ohľadom na nebezpečnosť azbestu musia všetky práce prebiehať tak, aby boli splnené požiadavky na ochranu zdravia pracovníkov a dotknutého okolia. Demontáže azbestu môže vykonávať výhradne odborná firma, nerobte tieto demontáže svojpomocne ohrozujete nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych. Navyše sanácia územia zamoreného azbestom je podstatne drahšia ako správna demontáž vykonaná odbornou firmou.

Demontáž azbestu

Práca s azbestom, ako vysoko nebezpečným materiálom, podlieha hygienickému dozoru. Pri demontáži azbestových potrubí a následnej manipulácii s týmto nebezpečným materiálom dbáme na to, aby sme neohrozili svoje zdravie a ani zdravie ľudí.

Naši pracovníci majú potrebné školenia a niekoľkoročné skúsenosti s manipuláciou a demontážou  azbestu. Pri výkone používajú zákonom schválené ochranné pomôcky. Svojou dôslednou prácou chránia vaše zdravie a prostredie, v ktorom vykonávajú činnosť.

Spoločnosť BYTSERVIS pri demontáži azbestu kladie mimoriadny dôraz na to, aby bol všetok škodlivý materiál z miesta odstránený a zlikvidovaný. Po zdemontovaní azbestových potrubí zbavia naši pracovníci podlahy a ostatné povrchy nečistôt a prachu použitím vysávačov s HEPA filtrami.