Menu

Naše certifikáty

Nachádzate sa tu

Máme všetky certifikáty potrbné k našej práci a tím ľudí s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí pravidelne prechádzajú školeniami.

V roku 2005 sme zaviedli systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2001  v obore vodárenské, kúrenárske, zámočnícke, plynárenské a zváračské práce; montáž meracej a regulačnej techniky, prietokomerov na teplú úžitkovú a studenú vodu, montáž meračov tepla; obchodná činnosť.