Menu

Hydraulické vyregulovanie teplej vody

Nachádzate sa tu

Vyregulovanie teplej vody

Vyregulovanie teplej vody je, usmernenie prietoku tak, aby jednotlivými stúpačkami cirkulovalo také množstvo teplej vody, ktoré zabezpečí jej rovnakú teplotu v najvyššom bode každej stúpačky. Teplota v priebehu dňa padá až na úroveň 20°C, vyššia teplota sa dosahuje len počas odberových špičiek a za cenu vypúšťania desiatok až stoviek litrov vychladnutej vody do kanalizácie.

Pre zabezpečenie dostupnosti teplej vody vo väčších budovách je nevyhnutné, aby teplá voda neustále cirkulovala počas požadovanej doby jej dodávky. Cirkulačné prietoky jednotlivými stúpačkami musia byť dostatočne veľké na to, aby redukovali nežiaduce chladnutie teplej vody v potrubiach. To v praxi znamená, že stúpačkám, ktoré sú bližšie k zdroju tepla postačuje menší prietok a vzdialenejšie stúpačky potrebujú väčší prietok  cirkulácie.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia vyregulovania rozvodov teplej vody  v zásadnej miere ovplyvňuje kvalitu hydraulického vyregulovania cirkulácie teplej vody.  Pri tvorbe projektu sa zameriavame predovšetkým na dôsledné zmapovanie rozvodov teplej vody.

Na základe parametrov zdroja a vlastností rozvodov vypočítame optimálne prietoky cirkulácie teplej vody tak, aby sa na najvyššom bode každej stúpačky bola dosiahnutá rovnaká teplota teplej vody.

Regulácia teplej vodyVyregulovanie teplej vody

Podstatou hydraulického vyregulovania cirkulačnej sústavy teplej vody je inštalovanie vyvažovacích prvkov do cirkulačného potrubia. Úlohou vyvažovacích prvkov je usmernenie cirkulačných prietokov v sústave, na zvýšenie cirkulačných prietokov v koncových častiach sústavy je nevyhnutné znížiť nadmerné cirkulačné prietoky v častiach bližších k zdroju teplej vody. Bez montáže vyvažovacích prvkov v častiach bližších k zdroju TV nemožno zvýšiť cirkulačné prietoky a teda aj teplotu TV vo vzdialenejších častiach.

Z podstaty vyplýva, že stúpačky bližšie ku zdroju tepla majú nižšie prietoky a stúpačky vzdialenejšie od zdroja tepla spravidla vyššie prietoky cirkulácie.

Hydraulicko-teplotné vyváženie by sa malo zásadne realizovať v celej rozvodnej sústave naraz, na pätách objektov aj na pätách všetkých stúpacích potrubí vo všetkých objektoch. Len v komplexne vyváženej sústave možno garantovať udržiavanie rovnakých teplôt teplej vody vo všetkých stúpacích potrubiach. Náhradné alebo neúplné riešenia vždy spôsobujú zníženie udržiavanej teploty teplej vody v niektorej časti sústavy.

Nami ponúkané technické riešenie je výsledkom dlhoročných praktických skúseností s optimalizáciou a údržbou týchto okruhov.

 


Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk