Menu

Cement

Nachádzate sa tu

Cementy dodajú akémukoľvek vášmu projektu kvalitný a pevný základ. Vyrábané materiály spĺňajú najprísnejšie požiadavky slovenských a európskych noriem. Prinášame vám overenú kvalitu v podobe nového produktového portfólia pre všetky vaše plány.

Cement CRH III/A 32,5 R

Vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou počiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch.

Prednosti:Cement stavebniny

 • rýchly rast počiatočných pevností
 • výborná spracovateľnosť (betón, omietky, poter)
 • výborná plasticita
 • zvýšená odolnosť voči agresívnym prostrediam
 • objemová stálosť vyhovuje tepelnému spracovaniu betónu

 

Cement CRH III/A-S 42,5 R

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 R s vysokou počiatočnou pevnosťou – garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť 20 MPa po 2 dňoch.

Prednosti:CRH cement 42,5 stavebniny

 • výborná spracovateľnosť
 • výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • rýchly nárast počiatočných pevností
 • nízke objemové zmeny
 • vysoký vývin hydratačného tepla
 • stavebné konštrukcie s požadovanou vyššou počiatočnou pevnosťou
 • výroba stavebných dielcov a betonárskeho tovaru
 • objemová stálosť vyhovuje tepelnému spracovaniu betónu

 


V prípade otázok ohľadne suchých zmesi pre hrubú stavbu nás neváhajte kontaktovať:

Oddelenie Stavebnín - tel.:054/ 788 17 47, mobil: 0905 918 066, mail: bytservis@bytservis.sk