Menu

Betónové tvárnice

Nachádzate sa tu

PremacStavebniny BYTSERVIS Vám vo svojich obchodných priestoroch ponúkaju betónové výrobky od firmy Premac ako debniace (šálovacie), priečkové, svahové a komínové tvárovky.

 

Debniace tvárnice

Premac debniace tvárnice

Betónové debniace tvárnice sú určené pre nevystužené aj vystužené nosné, nenosné obvodové steny podzemných častí objektov. Možno ich využiť aj pre vybudovanie základu pod plotné konštrukcie. Vnútorná dutina tvárnice sa zalieva betónovou zmesou.

Debniace betónové tvárnice a ich výhody:

  • jednoduchá suchá montáž
  • presné ukladanie
  • dobrá priľnavosť omietky
  • úspora debnenia, času a nákladov
  • deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete (okrem DT40)
  • žiadne debnenie, úspora času
  • tvárnice je možné upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním
  • pracovný čas na zhotovenie 1 m2 steny vrátane výplňového betónu je 0,6 až 1,1 hod.

Betónové výrobky sa ukladajú v rade za sebou, zalejú sa betónom, prípadne vystužia armatúrou, do drážok na to určených.

Priečkové tvárnice

Premac Priečkové tvarovkyBetónové priečkové tvárnice sú určené na vymurovanie nenosných priečok. Výhody použitia priečkových tvárnic spočívaj predovšetkým v úspore nákladov na obstaranie murovacieho materiálu a v rýchlosti výstavby. Priečkové tvárnice sa môžu použiť ako murovací materiál na murovanie nenosných deliacich konštrukcií, plotov, deliacich stien, žúmp, šácht a pod.

Komínové tvárnice

Betónové komínové tvárnice sú určené pre stavbu komínových telies rodinných domov.

Výrobky dodávame voľne ložené alebo paletované na europaletách


V prípade otázok ohľadne sortimentu PREMAC Nás neváhajte kontaktovať:

Oddelenie Stavebnín - tel.:054/ 788 17 47, mobil: 0905 918 066, mail: bytservis@bytservis.sk