Menu

Komínové systémy

Nachádzate sa tu

Cena komína je zhruba 1% z celkovej ceny stavby. Pri stavbe domu je vhodné myslieť na budúcnosť a postaviť si aj komín, do ktorého je možné neskôr pripojiť moderné vykurovacie zariadenia. Predídeme tým finančne náročnému a komplikovanému  dodatočnému zhotoveniu komína.  Každý moderný komínový systém zvyšuje úžitkovú a finančnú hodnotu budovy.

Vývoj vykurovacej techniky, ako aj s tým súvisiace snahy o znižovanie energetickej náročnosti, výrazne zmenili požiadavky kladené na komínové systémy.  Energiu paliva vieme v stále väčšej miere využiť na vykurovanie, vďaka čomu sa vo výraznej miere znížili  množstvo a teplota spalín.

Pri komínoch je dôležitá ich odolnosť voči kondenzátu zo spalín, ktorý je v mnohých prípadoch agresívna kyselina. Keramické vložky používané v komínovej technike už desaťročia dokazujú svoju odolnosť voči  týmto agresívnym látkam.  Viacvrstvové, izolované komínové systémy s keramickými vložkami ponúkajú najlepšie dlhodobé riešenie.

 

Komínový systém Leier TurboKominové systémy stavebniny

Komín určený pre pripojenie plynových kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou pre rodinné a bytové domy.  Vzduch potrebný pre spaľovanie sa cez komínovú hlavicu privádza ku spotrebičom. V prípade bytových domov je vhodné použiť tento komínový systém , pokiaľ má každý byt vlastný zdroj tepla. Komín je vhodný aj z hľadiska akustických parametrov. Pri tomto komíne nepríde k zamrznutiu komínovej hlavice,  a tým k výpadku vykurovania.

 

Komínový systém Multikeram

komínové systémy stavebniny

Tento komínový systém predstavuje najvyššiu technickú úroveň, je vhodný na pripojenie spotrebičov na rôzne palivá s otvorenou, ale aj uzavretou spaľovacou komorou. Je optimálnym riešením pre plynové turbo a kondenzačné kotly , ako aj pre kotly na tuhé palivá z uzavretou spaľovacou komorou.  V prípade bytových domov predstavujú ideálne riešenie pre pripojenie viacerých turbo plynových kotlov do jedného komínového prieduchu.

Vďaka technickému riešeniu komína ako aj použitým šamotovým tenkostenným vložkám s technológiou W3G je možné v komínoch kedykoľvek vykonať zámenu pripojeného spotrebiča. Počas užívania stavby je možné vymeniť spotrebič na určitý druh paliva za celkom odlišné vykurovacie zariadenie, bez potreby vykonania väčších úprav na komíne. Je ťažké predpovedať, ktoré palivo bude v budúcnosti najviac používané, preto je použitie komínového systému Leier Multikeram správne rozhodnutie.