Menu

Výmena stupačiek

Nachádzate sa tu

Výmena stupačiek Bratislava

Stupačky sú zvislé rozvody potrubia, ktoré do bytov privádzajú pitnú vodu a plyn. V panelových domoch sú súčasné stupačky vody a plynu z oceľového potrubia. Životnosť oceľových rozvodov sa podľa kvality potrubia pohybuje medzi 20-30 rokmi. Dnes sú tieto oceľové potrubia na hranici svojej životnosti a v mnohých miestach dochádza k netesnostiam na vodovodnom aj kanalizačnom rozvode, čo následne zvyšuje vlhkosť v bytových šachtách. Vplyvom vlhkosti korodujú oceľové potrubia vody a plynu, čiastočná oprava takéhoto potrubia je nákladná a len dočasná.

Výmenu stupačiek realizujeme v priebehu 1 dňa aj pri bytovom dome s 12 a viac poschodiami.

V prípade častejších porúch na tesnosti vodovodných rozvodov, je vhodné uvažovať o rekonštrukcií stúpačiek. Najčastejšia a nakvalitnejšia náhrada súčasného oceľového potrubia pre rozvod pitnej vody je plasthliník, popredný výrobcovia sú HERZ, UPONOR MLC a Rehau Rautitan stabil.

Výmena ležatých rozvody vody

Pri celkovej rekonštrukcií rozvodov vody v bytovom dome odporúčame najskôr realizovať výmenu ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV, ktoré sa nachádzajú v suteréne domu. V súvislosti s výmenou ležatých rozvodov je z požiarneho hľadiska doporučené použiť pozinkované alebo nerezové potrubie pre rozvod studenej vody. Všetky vodorovné rozvody musia byť vhodne zafixované, a to uložením potrubí do podpier alebo uchytením pomocou objímok s gumovou výstelkou. Rozvody studenej aj teplej vody musia byť vhodne zaizolované, odporúčame izoláciu o hrúbke min. 20 mm.

Výmena stupačiek vodyVýmena stúpačiek plasthliník

Pri výmene stupačiek sú najskôr demontované dvere bytových jadier, vypustená voda z potrubia a demontované vodomery. Následne dochádza k vyrezaniu starých oceľových stúpačiek vody a plynu.

Pre rekonštrukciu stupačiek pitnej vody odporúčame vysokokvalitné plast-hliníkové rúrky. Plast-hliníkové potrubie sa na rozdiel od iných ponúkaných materiálov pre výmenu rozvodov pitnej vody nekrúti a je absolútne tiché a odolné voči korózii. Pri jeho použití pre výmenu stupačiek pitnej vody nie je potrebné inštalovať kompenzátor.

Naša firma vykonáva fixáciu proti vertikálnemu zosunutiu stupačiek na každom poschodí, tesne pod miestom bytovej odbočky a pod nátrubkom cirkulácie teplej vody. Stupačky SV, TÚV a jej cirkulácie musia byť vhodne zaizolované aby nedochádzalo k tepelnej strate, preto používame izoláciu o hrúbke min. 20 mm.

Zvláštna pozornosť musí byť tiež venovaná prechodom stúpačiek podlahou jednotlivých poschodí. Prechody medzi jednotlivými poschodiami sú vyplnené protipožiarnou penou a následne zabetónované. Prestupy musia byť vykonané tak, aby bolo vyhovené požiarnym predpisom.

Neoddeliteľnou súčasťou uvedených prác je tiež inštalácia takzvaného ochranného pospájania. Ide vlastne o elektrický rozvod, ktorý je vykonaný žltozeleným vodičom CY 10 mm a vyšším, v podstate nahrádza pôvodné ochranné uzemnenie, ktoré bolo vykonané oceľovým potrubím. Rozvod ochranného pospájania prebieha pozdĺž stúpacieho rozvodu vody a je napojený na ochrannej svorkovnici v domovom rozvádzači. K hlavnému rozvodu ochranného pospájania sa pripájajú kovové konštrukcie v bytových jadrách, ako oceľové časti potrubí vody a plynu vedúce do bytu.

Výmena stupačiek plynuvýmena stúpačiek Prešov

Súčasné oceľové potrubia plynu zvyknú korodovať v prechodových častiach medzi jednotlivými poschodiami, kde sa zdržiava voda unikajúca z netesnosti na vodovodnom alebo odpadovom potrubí.

Pri výmene stupačiek plynu používame medené rúry, ktoré sa pri osadení nezvárajú, čo je ich výhodou hlavne pri práci v byte, tieto medené rúry sú spájané lisovaním za studena. Čo znamená rýchlejšiu inštaláciu, v porovnaní so spájkovaním sa podľa priemeru rúry ušetrí 30 až 50 % montážnej doby a významne sa zvýši bezpečnosť, pretože sa už nepracuje s otvoreným plameňom. Naša spoločnosť pri osadení nového plynového potrubia vytvára na päte stúpačky odkaľovací systém, ktorý slúži na zachytávanie kvapalín a kondenzu v plynovom potrubí.

Výmena kanalizačného potrubiaVýmena odpadového potrubia Raupiano

Kanalizačný potrubný rozvod je funkčne iný ako rozvod vody a plynu, systém kanalizácie je vo všeobecnosti gravitačný, preto materiály kanalizačných potrubí majú vyššiu objemovú hmotnosť. Kanalizačné potrubie musí byť vodotesné a vzduchotesné, taktiež odolné voči pôsobeniu odpadových vôd a šíreniu hluku.

V minulosti sa pre odpadové stúpačky v panelákoch používali hlavne liatinové alebo azbestocementové potrubia. Dnes sa tieto kanalizačné potrubia nachádzajú na hranici svojej životnosti, a čoraz častejšie sa začínajú objavovať poruchy ako netesnosť, šírenie zápachu a vysoká hlučnosť.

Poškodenie povrchu a postupné zvetrávanie azbestocementového potrubia uvoľňuje do ovzdušia nebezpečné mikroskopické vláka, ktoré sa pri vdýchnutí usadia na pľúcach.

Naša spoločnosť ma všetky potrebné certifikáty a praktické znalosti s odstraňovaním azbestových kanalizačných potrubí. Zabezpečíme výmenu starých kanalizačných rúr za nové rúry zo zdraviu neškodných materiálov.

Pri výmene azbestocementových rúr kanalizačného potrubia v bytových domoch dochádza často ku sťažnostiam obyvateľov na hlučnosť nového potrubia. Nové potrubie z ľahkých plastových materiálov nemá požadovanú plošnú hmotnosť, a tým nespĺňa požiadavky na útlm hluku.

Preto pre rekonštrukciu odpadového potrubia v bytových domoch používame odhlučnené kanalizačné potrubie od firmy Rehau Raupiano Plus, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na zvukovú izoláciu a výrazne znižuje šírenie hluku vytváraného prietokom odpadovej vody v kanalizácií.

Výmena vzduchotechnikyVýmena stupačiek trnava

Vzduchotechnika slúži na odsávanie znehodnoteného vzduchu a na riadenie teploty a vlhkosti v jednotlivých priestoroch. Odsávanie vzduchu z jednotlivých bytoch zabezpečujú ventilátory na WC, v kúpeľni alebo digestorom v kuchyni.

Výmena rozvodovou vzduchu je potrebná z dôvodu poškodenia izolačných materiálov, čo má za následok prenikanie odsatých výparov z jedného bytu do druhého, a tým šírenie nepríjemného zápachu.Pri výmene vzduchotechniky v bytových domoch používame pozinkované plechové rúry, ktoré izolujeme protipožiarnou izoláciou. Na strechu bytového domu sú inštalované samoodvetrávacie ventilačné turbíny slúžiace k trvalému odvetrávaniu interiérov a šachiet panelových domov.

 


Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk