Menu

Dodanie, montáž a výmena meračov tepla

Nachádzate sa tu

Výmena a overenie meračov teplaV zmysle zákona o Metrológii č. 142/2000 Z.z, je interval overenia meračov tepla ÚK stanovený na každé 4 roky od prvotného overenia. Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ meradla. Vykonávať demontáž a následnú montáž meračov tepla môže iba oprávnená osoba.

Montáži a výmene meračov tepla sa venujeme už od roku 1991. Ponúkame montáž všetkých typov meračov tepla ako bytové, objektové a priemyselné merače tepla.

Inštalácia meračov tepla umožňuje rozúčtovanie nákladov na vykurovanie podľa skutočných spotrieb jednotlivých užívateľov. Vďaka meraniu tepla tak užívateľ uhradí iba skutočne spotrebovanú energiu. 

Merače teplaPrietokové merače tepla

Merače tepla merajú množstvo tepla, ktoré teplonosné médium odovzdá do meraného priestoru pomocou výmenníka tepla - radiátor, podlahové kúrenie. Merač tepla sa skladá z prietokovej časti a dvoch snímačov teploty a tlaku. Pre výpočet odovzdaného tepla je potreba zmerať množstvo vody, ktorá pretiekla meradlom a teplotu vykurovacieho média na vstupe  a na výstupe meraného okruhu. Výpočet spotrebovaného tepla je rozdiel medzi vstupnou a výstupnou teplotou vody a množstvom pretečenej vody vykurovacím okruhom.

Do tejto kategórie patria bytové domy, kde sú vykurovacie telesa (radiátory) v bytovej jednotke napojené na rovnakom prívodnom a cirkulačnom potrubí.

Montáž meračov tepla

Prietoková časť merača tepla sa inštaluje na vratné potrubie vykurovacieho rozvodu. Na prívodné potrubie sa osadí uzatvárací ventil s nádržkou, tá slúži na montáž snímača teploty vykurovacieho média. Druhý snímač je inštalovaný v prietokovej časti meradla.

Pri prvomontáži inštalujeme uzatváracie armatúry pred i za prietokovú časť merača tepla, pri jeho výmene sa tak nemusí vypúšťať vykurovacia sústava.

Výmena meračov tepla po uplynutí funkčného obdobia

Platnosť overenia meračov tepla sú 4 roky. Po uplynutí platnosti overenia meračov tepla sú dve možnosti, buď je merač tepla vymenený alebo repasovaný.

  1. Pri výmene merača tepla je všetko spravené pri jednej návšteve, zákazník získa nové meradlo s plnou zárukou.
  2. Pri repasácií sú merače tepla demontované, označené a odvezené na overenie. Po overení a kalibrácií prietokových časti a teplotných snímačov je meradlo opätovne namontované na svoje miesto.

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladovPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Merač vykurovacích nákladov je zariadenie, ktorého účelom je zmerať odovzdanú tepelnú energiu z radiátora do vykurovaného priestoru. Ide o malú krabičku, vybavenú dvoma teplomery. Prvý teplomer meria teplotu vykurovacieho telesa, druhý teplomer meria teplotu vzduchu v miestnosti.

Montáž pomerových rozdeľovačov tepla

Merače vykurovacích nákladov sa montujú na jednotlivé radiátory, merače je možné namontovať na klasické rebrové radiátory, na ploché radiátory a na kúpeľňové rebríky.

Kde sú určené

Do tejto kategórie možno zaradiť domy, kde rozvod kúrenia vstupuje a vystupuje do bytovej jednotky vo viacerých miestach (viac stúpačiek).

Všeobecne vedie vždy jedna stúpačka kúrenia zvisle domom, na ktorú sú napojené radiátory v jednotlivých bytoch nad sebou, jedna stúpačka potom zásobuje teplom radiátory v kuchyni, druhá radiátory v spálni a ďalšie radiátory v obývacej izbe.


Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk