Menu

Výstavba a rekonštrukcia domovej kotolne

Nachádzate sa tu

Výstavba domovej kotolne Bratislava

Výstavba alebo rekonštrukcia domovej kotolne je jednou z najrýchlejších možnosti zníženia nákladov na výrobu tepla, ktoré môžete v súčasnosti urobiť Doba návratnosti domovej kotolne je od 3 do 5 rokov, v závislosti od typu bytového domu alebo objekt.

Odberatelia výstavbou vlastnej domovej kotolne ušetria na výrobe tepla zhruba 1/3 nákladov. Pri vlastnej kotolni nedochádza k tepelným stratám v rozvodnej sústave, ako pri centrálnom zásobovaní teplom, odberateľ si môže priamo regulovať intenzitu kúrenia počas dňa, ale aj roka. Výhod, prečo si zaobstarať vlastnú domovú kotolňu je hneď niekoľko.

Pri výstavbe alebo rekonštrukcií domovej kotolne v bytovom dome Vám ponúkame vyregulovanie teplej vody a kúrenia, čím zabezpečíme dokonale fungovanie vašej tepelnej sústavy.

Výhody vlastnej kotolne:

 • Úspora 30 - 40 % energií ročne,
 • Teplá voda sa zohrieva priamo v dome, preto nehrozí jej nedostatok,
 • Možnosť určiť si špičku a útlm vykurovania a tým sporiť,
 • minimálne prevádzkové náklady,
 • Vykurovaciu sezónu si určujete sami,
 • Možnosť nastavenia požadovanej teploty v dome,
 • Jednoznačnosť účtov za vstupné energie,
 • Zníženie tepelných strát z prívodných rozvodov,

Pre staršie objekty ponúkame kompletnú rekonštrukciu kotolní a výmenníkových staníc, inštaláciou novej technológie do uvoľnených priestorov po demontáži. Tieto rekonštrukcie vykonávame vždy bez nutnosti dlhodobej odstávky teplej vody. Podľa konkrétnej situácie a potreby je možné vykonať rekonštrukciu aj v zimnom období, len s krátkou odstávkou vykurovania objektu.

Kondenzačný kotolKondenzačný kotol viessmann

V bežnom plynovom kotly vzniká teplo pri spaľovaní plynu, ktoré sa odovzdáva vo výmenníku vode, tá je ďalej vháňaná do vykurovacieho systému. Odovzdaním tepla sa ochladia spaliny, ktoré sú odvedené komínom. Kvalitné plynové kotle takto dokážu zužitkovať okolo 90% energie zo spaľovaného plynu.

Kondenzačné systémy idú ale v zužitkovaní vzniknutej energie ďalej. Spaliny totiž obsahujú určitú časť tepelnej energie, tzv. latentné-kondenzačné teplo. Jedná sa o teplo spojené s vodnou parou, ktoré vzniká pri spaľovaní plynu.

Konštrukcia kondenzačných kotlov umožňuje využiť kondenzačné teplo, ktoré môžeme získať z vodnej pary v spalinách. Po odovzdaní primárneho tepla zo spalín totiž dochádza k ich ďalšiemu ochladeniu, ak teplota klesne pod rosný bod, vodná para obsiahnutá v spalinách kondenzuje a tým sa jej tepelná energia dodatočne odovzdáva do vykurovacieho systému.

Solárne systémyVaillant solarny system

Solárny systém je investícia, ktorá sa Vám vráti. Solárne zariadenie v spojení s kondenzačným kotlom trvale prispieva k zníženiu spotreby paliva, čím sa šetria energetické náklady na vytápanie. Solárne systémy tiež prispievajú k ochrane životného prostredia. S efektívnymi slnečnými kolektormi môžete pokryť až 35% ročnej spotreby energie potrebnej na prípravu ohriatej pitnej vody a na vykurovanie.

 • Slnečnej energia je k dispozícii zdarma,
 • Úspora energie až 70%.
 • Využitie slnečnej energie patrí k najekologickejším zdrojom energie,
 • Solárne termické kolektory sú ideálnym doplnením každého vykurovacieho systému a pomáhajú trvalo chrániť zásoby paliva,
 • Solárne zariadenie Vám umožňuje väčšiu nezávislosť,
 • Solárny systém môže zároveň podporovať vykurovanie v prechodných mesiacoch,

Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk