Menu

Betón

Nachádzate sa tu

Baumit Beton B20 (Univerzálny betón)Baumit betón B20 stavebniny

Baumit Betón B20 je vhodný na všetky bežné betonárske práce na dome i na záhrade, ako sú napr. základy, podkladové a oporné konštrukcie, liaty betón do debnenia, stĺpy, stropné dosky a rošty, preklady, balkónové dosky, schodišťové konštrukcie, podlahy, šachty, prefabrikované prvky a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.

 

Baumit FixBeton (Rýchly betón)Baumit FixBeton stavebniny

Na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov na bielizeň, preliezačiek, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Použitie:

 • Bez miešania: Suchú betónovú zmes vysypte na miesto určenia a následne zalejte vodou bez ďalšieho miešania.
 • S miešaním: Suchú betónovú zmes rozmiešajte s vodou v nádobe na maltu a následne spracujte cca 10 minút zvyčajným spôsobom.

 

Betón 25 CemixCemix beton 25 stavebniny

Suchý betón na drobné betonárske práce. Vhodný pre konštrukcie bez nárokov na zušľachtenie materiálu.

Parametre:

 • Trieda pevnosti: 25
 • Odporúčaná hrúbka: 50mm
 • Zrnitosť: 4mm
 • Spotreba: cca 100kg/m2 (pri hrúbke 50mm)
 • Výdatnosť: cca 0,3m2/30kg vrece
 • Hmotnosť: 30kg

 

Piesok kremičitýCemix stavebniny

Prirodzene vyschnutý kremičitý piesok na posyp spojovacieho mostíka Superkontakt a Epoxidovej hydroizolácie na vytvorenie drsného prechodu k naviazaniu následných vrstiev.

Parametre:

 • Zrnitosť: 0,6-1,2 mm
 • Výdatnosť: 1kg/10m2
 • Hmotnosť: 30kg