Menu

Nopová fólia

Nachádzate sa tu

Stavebniny Svidník hydroizolácia

Spoločnosť Peter Pilip BYTSERVIS Vám vo svojich obchodných priestoroch ponúka hydoizolačné nopové fólie s kompletným príslušenstvom potrebným pre ich montáž. 

Nopová hydroizolačná fólia je vyrobená z polypropylénu, dodáva sa o hrúbke 0,5 mm s vytvarovanými nopkami v tvare kužeľa. Účinne odvádza vlhkosť a vodné pary a tiež slúži ako drenážna vrstva ako aj na prenos mechanického zaťaženia a pre základové práce. Nopová fólia má výbornú odolnosťou proti chemikáliám, hubám, baktériám, vodotesnosťou a výbornou ventilačnou schopnosťou, ktorá umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabráni prenikaniu vody do konštrukcie z terénu. Použiteľná aj ako izolácia proti prenikaniu radónu z podložia do stavby. Proti zatekaniu je potom možné vykonať utesnenie pomocou okrajových lemov. Fóliu je možné použiť za akýchkoľvek poveternostných podmienok a za normálnych okolností do hĺbky 5 m. Na ukotvenie do muriva sa používajú špeciálne kotvy s tesniacou zátkou zodpovedajúce veľkosti nopu.

 

Výhody nopovej fólie

Veľkými výhodami fólie sú - trvalá ochrana proti vlhkosti a jednoduchá aplikácia a montáž. Ďalším pozitívom je tiež spôsob prevedenia tejto metódy. Pôvodné stavebné konštrukcie sú zachované, nedochádza k žiadnym stavebným úpravám. Fólia sa jednoducho prikladá na stavebnú konštrukciu a následne dochádza k jej zasypaniu zeminou, prípadne štrkom. Výhodou je tiež to, že priestor medzi stenou a fóliou je dobre odvetraný. Veľkým plusom je tiež nízka obstarávacia cena.

 

Použitie nopovej fólie

  • hydroizolácií spodných stavieb
  • Izolácia balkónov
  • izolácia proti radónu
  • izolácia zelených striech